De textielindustrie, het is een van de meest vervuilende industrie├źn ter wereld. In de productie ervan, maar zeker ook omdat textiel uiteindelijk wordt weggegooid. Dat levert een grote hoeveelheid afval op. Hoeveel is niet met zekerheid te zeggen. Wat we wel weten is dat in onze regio Rivierenland er ruim 1,8 miljoen textiel wordt ingezameld. Een enorme hoeveelheid. En dat is niet eens alles.

Op weg naar een duurzame textielketen

Dat moet anders. Op voorspraak van een aantal regionale partijen is in nauwe samenwerking met elkaar een project gestart die dit probleem nader heeft onderzocht en met een heel praktische oplossing is gekomen. Onder de noemer Cirtex wordt de mogelijkheid tot het realiseren van een circulaire textielketen verder uitgewerkt, waarin alle participerende partijen een concrete en maatschappelijke rol vervullen.

 

De toekenning van de REACT EU subsidie begin 2022 is een goede opsteker. Het maakt het mogelijk om de circulaire, inclusieve en innovatieve textielketen zoals de samenwerkende partijen ze voor ogen heeft verder te testen op concrete haalbaarheid.

Samen maken zij de keten rond: van de inzameling van het textiel, sorteren, wederverkoop van nog bruikbaar textiel en de verwerking van het resttextiel tot herbruikbare grondstoffen ten behoeve van de vervaardiging van andere items zoals tassen, bedrijfskleding en meubels.

Cirtex partners

partners cirtex