Jaarlijks wordt er in de regio Rivierenland ruim 1,8 miljoen kilo textiel naar één van de 120 inzamelbakken gebracht. Dat staat gelijk aan 8 kilo textiel per jaar per inwoner. Dit is geen afval. Het is grondstof die inwoners doneren en waar meerwaarde uit kan ontstaan. Producten worden hergebruikt terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en leefbaarheid worden vergroot. Zo werken de samenwerkende partijen aan een schonere en voor iedereen leefbare wereld.

CLS-Tex cirtex
CLS-Tex

CLS-Tex staat voor Closed Loop Solutions Textile en opereert internationaal voor overheden, bedrijven en resellers. CLS-Tex ontzorgt de klant met advies, begeleiding, biedt praktische oplossingen en levert producten en de service voor de circulaire en mvo-doelstellingen van haar klanten.

CLS-Tex biedt meerdere oplossingen aan voor het verwerken van textiel.:

 

Het Passport for Textile (P4T) is ontwikkeld om te weten welke materialen er worden gebruikt in de keten en wat waar gebeurd. Met het oog op hergebruik van een product morgen, moeten we vandaag weten hoe het is gemaakt. Een QR code op het kledingstuk maakt deze informatie inzichtelijk.

Cliff is een sterk circulair constructiemateriaal voor infra, openbare ruimte en de bouw gemaakt van geshredderde textielvezels en zacht afval plastic. Cliff heeft een MKI van €0,071.

Infinity is de vezel die CLS-Tex samen met HTEX aanbied aan de kledingproducenten. Het is een gerecyclede polyester vezel die circulair ingezet kan worden.

Naast bovenstaande oplossingen heeft CLS-Tex nog andere producten die aangeboden worden, maar de drie hierboven staan centraal in de visie samen met de partners van project Cirtex.