Jaarlijks wordt er in de regio Rivierenland ruim 1,8 miljoen kilo textiel naar één van de 120 inzamelbakken gebracht. Dat staat gelijk aan 8 kilo textiel per jaar per inwoner. Dit is geen afval. Het is grondstof die inwoners doneren en waar meerwaarde uit kan ontstaan. Producten worden hergebruikt terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en leefbaarheid worden vergroot. Zo werken de samenwerkende partijen aan een schonere en voor iedereen leefbare wereld.

2 switch cirtex
2Switch

In de kringloopwinkels van 2Switch krijgen mooie spullen een tweede leven. Daarnaast streeft 2Switch ernaar om ieder mens een waardevolle plek in de samenleving te geven en geeft zij iedereen een kans om aan de slag te gaan bij een van haar winkels. 

Naast oog voor de ontwikkeling van de mens en hergebruik van spullen is 2Switch actief met klussen in en rond het huis. En werkt inmiddels met meer dan 600 medewerkers op verschillende locaties in Gelderland, Overijssel en Limburg.

Door herbruikbare goederen en kleding opnieuw aan te bieden wordt de levensduur van, in het verhaal van Cirtex, kleding verlengd en draagt zij bij aan het verminderen van de afvalberg terwijl tegelijkertijd onze ecologische footprint wordt verkleind.

Met samenwerken sta je sterker, daar zijn ze bij 2Switch van overtuigd. Cirtex past naadloos in deze gedachte. In samenwerking met alle ketenpartners wordt gewerkt aan de realisatie van een circulaire textielketen en een mooiere wereld.

2 switch cirtex