Jaarlijks wordt er in de regio Rivierenland ruim 1,8 miljoen kilo textiel naar één van de 86 inzamelbakken gebracht. Dat staat gelijk aan 8 kilo textiel per jaar per inwoner. Dit is geen afval. Het is grondstof die inwoners doneren en waar meerwaarde uit kan ontstaan. Producten worden hergebruikt terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en leefbaarheid worden vergroot. Zo werken de samenwerkende partijen aan een schonere en voor iedereen leefbare wereld.

Werkzaak Rivierenland Cirtex
Werkzaak Rivierenland

Iedereen doet mee. Dat is het devies van Werkzaak Rivierenland. In het sorteercentrum van Cirtex is dat ook duidelijk voelbaar. De mensen die er werken zijn divers en zonder uitzondering enthousiast over hun werkplek. Een plek waar ze kunnen zijn wie ze zijn en kunnen werken op hun eigen tempo onder werkomstandigheden die bij hen past. 

Werkzaak Rivierenland stimuleert mensen om hun talenten te ontdekken, te benutten en te versterken. Door goed te luisteren en te kijken wordt in onderling overleg de weg (terug) naar de arbeidsmarkt gemaakt.

Daarbij is er aandacht voor:

  • De nieuwste technologische toepassingen om werken mogelijk te maken
  • Nieuwe kansen die de circulaire economie zoals refurbishing en recycling biedt
  • De meest succesvolle aanpak om asiel statushouders mee te laten doen
  • Functiecreatie en jobcarving
  • De arbeidsvraag van de energietransitie
  • De nieuwste trends binnen sociaal ondernemerschap en MVO

 

Werkzaak Rivierenland is alert op de kansen en bedreigingen voor werkzoekenden en werkgevers en zorgt er in nauwe samenwerking met een groot aantal partners voor dat de inclusieve markt steeds dichterbij komt.

Werkzaak Rivierenland Cirtex