Jaarlijks wordt er in de regio Rivierenland ruim 1,8 miljoen kilo textiel naar één van de 120 inzamelbakken gebracht. Dat staat gelijk aan 8 kilo textiel per jaar per inwoner. Dit is geen afval. Het is grondstof die inwoners doneren en waar meerwaarde uit kan ontstaan. Producten worden hergebruikt terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en leefbaarheid worden vergroot. Zo werken de samenwerkende partijen aan een schonere en voor iedereen leefbare wereld.

H-Tex

In samenwerking met CLS-Tex heeft H-Tex een geavanceerde technologie ontwikkeld die polyester werkkleding (en in de toekomst verschillende mengsels van textielafval) omzet in specifieke chemicaliën die de grondstof voor nieuw polyester vormen. Deze technologie zet negatieve textiel afvalstromen om in hoogwaardige grondstoffen. Het H-Tex team en CLS-Tex International vormen tezamen een ‘chain manager service company’ die de keten rond textiel hergebruik voor hun partners sluit. H-Tex' technologie voor polymeerrecycling scheidt, decontamineert en extraheert polyester polymeren tot bouwstenen voor polyester op hetzelfde niveau als nieuw polyester.

Samen met de ketenpartners brengt H-Tex deze terug in nieuwe textielgrondstoffen om garen en stoffen en nieuwe kleding te produceren als onderdeel van een continue cyclus. Het doel is om met de productie te concurreren met de kwaliteit van nieuwe grondstoffen, terwijl er energie bespaard wordt en de CO2-uitstoot verminderd.

 

Zo komen we weer een stap dichter bij een afvalvrije, circulaire wereld met optimale recycling van grondstoffen wat past binnen de visie van project Cirtex.