Jaarlijks wordt er in de regio Rivierenland ruim 1,8 miljoen kilo textiel naar één van de 120 inzamelbakken gebracht. Dat staat gelijk aan 8 kilo textiel per jaar per inwoner. Dit is geen afval. Het is grondstof die inwoners doneren en waar meerwaarde uit kan ontstaan. Producten worden hergebruikt terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en leefbaarheid worden vergroot. Zo werken de samenwerkende partijen aan een schonere en voor iedereen leefbare wereld.

Heigo circulair textielcentrum rivierenland
Heigo

Heigo levert al sinds 1989 producten op het gebied van persoonlijke bescherming voor de professionele eindgebruiker.

Heigo levert bedrijfskleding, veiligheidskleding, (veiligheids)schoeisel en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Maar de dienstverlening gaat verder dan het leveren van al deze producten alleen. Heigo adviseert, lost problemen op en denkt actief met de klant mee. Heigo is de enige bedrijfs- en veiligheidskleding leverancier met een eigen Europese productie. En is nu voor het 2e jaar onderscheiden met de hoogste status Fair Wear Leader. Eerlijke en duurzame werkomstandigheden zijn hierdoor gegarandeerd. Ook dit is een unieke prestatie. Geen enkel ander bedrijf ging hen hierin voor. 

Het textiel dat bij Heigo terecht komt wordt duurzaam verwerkt tot 100% circulaire artikelen. Op de locatie in Elst worden alle ontwerpen van de bedrijfs- en veiligheidskleding gemaakt. Comfort, veiligheid en een hoge mate van kwaliteit zijn hier leidend in. Maar er is evengoed aandacht voor hoe de kleding eruit ziet. De dragers moeten zich goed voelen in de kleding. 

Alle aanvullende stoffen worden in het eigen laboratorium gecontroleerd of ze aan de meest recente wettelijke eisen en geldende normen voldoen. Het eindproduct wordt uiteindelijk  in de Heigo fotostudio gefotografeerd, zodat de kleding in de webshop dusdanig goed gepresenteerd wordt dat de klanten van Heigo direct kunnen zien of het gewenste kledingstuk ook naar hun smaak is en aan de persoonlijke eisen voldoet.

Partner HTex verwerkt het vervezelde textiel tot de nieuwe grondstof waarmee Heigo haar lijn in bedrijfs- en veiligheidskleding maakt. Hoe HTex het ingezamelde textiel omzet in de nieuwe grondstof waar Heigo mee werkt lees je hier.