Jaarlijks wordt er in de regio Rivierenland ruim 1,8 miljoen kilo textiel naar één van de 120 inzamelbakken gebracht. Dat staat gelijk aan 8 kilo textiel per jaar per inwoner. Dit is geen afval. Het is grondstof die inwoners doneren en waar meerwaarde uit kan ontstaan. Producten worden hergebruikt terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en leefbaarheid worden vergroot. Zo werken de samenwerkende partijen aan een schonere en voor iedereen leefbare wereld.

planq cirtex
Planq

Van het resttextiel dat binnen Cirtex wordt opgehaald wordt in combinatie met overige bio-based vezels, zoals lijnzaad, hennep en jute koffiezakken het fineer Rezign® gemaakt. Wat op haar beurt weer de basis vormt voor panelen die hun weg vinden in inspirerend meubeldesign.

Net als de overige partners binnen Cirtex geloven ze bij Planq dat er mooie producten te maken zijn van afvalmaterialen, van textielafval. En dat blijft niet bij recyclen alleen. Het gaat bij Planq om het vergroten van bewustwording, op het inspireren van de wereld. Op die manier maken ze een impact, waar textielrecycling een onderdeel van is.

Door het ingezamelde textiel te vervezelen ontstaan er grove snippers die steeds fijner worden vervezeld tot het uiteindelijk lange draden zijn. Die lange draden zorgen voor kracht en stevigheid. Gesponnen tot vilt worden de doeken over een mal heen geperst en hardt het uit tot een thermoplastisch materiaal dat de basis vormt voor de meubels die Planq ontwerpt en produceert.

Na bewezen diensten kan het materiaal via verhitting weer hergebruikt worden en is de cirkel rond.

planq cirtex