Jaarlijks wordt er in de regio Rivierenland ruim 1,8 miljoen kilo textiel naar één van de 120 inzamelbakken gebracht. Dat staat gelijk aan 8 kilo textiel per jaar per inwoner. Dit is geen afval. Het is grondstof die inwoners doneren en waar meerwaarde uit kan ontstaan. Producten worden hergebruikt terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en leefbaarheid worden vergroot. Zo werken de samenwerkende partijen aan een schonere en voor iedereen leefbare wereld.

Avri

“Samen werken aan een schoon Rivierenland” dat is het bedrijfsmotto van Avri, de afvalverwerker in de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. In deze 8 gemeenten verzorgt Avri de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen en verzorgt zij de voorlichting over afval. Daarnaast is Avri actief op de markt van bedrijfsafval. In enkele gemeenten beheert zij tevens een deel van de openbare ruimte (groenonderhoud, wegen, riolering en begraafplaatsen).

Binnen de Regiodeal werkt Avri met de Cirtex partners aan het sorteren van het opgehaalde textiel teneinde deze te verwerken tot half- of eindfabrikaten en wordt de beste kwaliteit textiel in de kringloopwinkels van 2Switch aangeboden.

Avri is van en voor de regio en neemt haar verantwoordelijkheid in de circulaire economie. Binnen Cirtex, maar ook in projecten als “Het pleintje van Morgen”, waar verschillende voorbeelden van circulaire voorwerpen als bankjes, lantaarns en verkeersborden in de openbare ruimte gebruikt worden. Producten die allen uit diverse afvalstromen geproduceerd worden, zoals pdb, hout, gft én textiel. Hiermee laat Avri zien dat schone grondstoffen een mooi tweede leven kunnen krijgen. En draagt zij actief bij aan het behalen van de doelstelling om de Nederlandse economie 100% circulair te maken met een maximaal hergebruik van grondstoffen.

avri cirtex