Circulair Textiel Centrum Rivierenland

Eind 2021 zijn verschillende publieke en private partijen de samenwerking aangegaan om tot de oprichting van de coöperatie Cirtex (Circulair Textielcentrum Rivierenland) te komen. Met deze samenwerking tonen de deelnemende partijen hun vooruitstrevendheid en initiatief door met het complexe vraagstuk van textielrecycling aan de slag te gaan. Gezamenlijk streven is om een closed loop te kunnen bewerkstelligen in de regionale textielketen.

CLOSED LOOP

De closed loop die Cirtex voor ogen heeft wordt mede door de visionaire blik en innovatieve oplossingen van de deelnemende partijen mogelijk gemaakt. Van inzameling tot sortering tot wederverkoop in de regio. Het textiel dat niet geschikt is voor wederverkoop wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten en materialen.

Breed gedragen

Het initiatief Cirtex, Circulair Textielcentrum Rivierenland, weet zich gesteund door de regionale politiek en een breed consortium aan bedrijven die allen de noodzaak zien van een verduurzaming van de textielindustrie. Elk van hen werkt vanuit hun eigen expertise, economische en maatschappelijke positie aan het sluiten van deze keten en zorgen er in gezamenlijkheid voor dat er een significante verduurzaming te behalen is in deze uitdagende industrie. Met de toekenning van de ReactEU OP Oost subsidie kan er verder gewerkt worden aan de realisatie van de plannen. Herbruikbaar textiel zal daarmee in grotere mate zijn weg vinden naar de verschillende kringloopwinkels in deze regio. Daarnaast zal er met de sortering en verwerking van het ingezamelde textiel een flink aantal nieuwe (sociale) werkplekken bijkomen. En kan niet-herbruikbaar textiel via innovatieve processen verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen die op haar beurt de basis vormen voor interessante nieuwe producten.

 

Van inzameling tot sortering tot wederverkoop of productie van nieuwe grondstoffen. Door de samenwerking actief op te zoeken en creatief na te blijven denken over mogelijke oplossingen lukt het om een closed loop te bereiken. De keten start met de inzameling van elke kwaliteit textiel. Avri zamelt in en Werkzaak Rivierenland zorgt er op haar beurt voor dat via het sorteercentrum in Tiel het textiel gesorteerd wordt. Goede stukken gaan vervolgens naar de tweedehands winkels van 2Switch. Het textiel dat niet voor wederverkoop geschikt is wordt geleverd aan de samenwerkende partners i-did, Planq, CLS-Tex, Htex en Heigo. Zij maken van het vervezelde textiel middels ingenieuze processen prachtig nieuwe producten en werken ieder op zich aan robuuste closed loop oplossingen.