Cirtex partners

Jaarlijks wordt er in de regio Rivierenland ruim 1,8 miljoen kilo textiel naar één van de 120 inzamelbakken gebracht. Dat staat gelijk aan 8 kilo textiel per jaar per inwoner. Dit is geen afval. Het is grondstof die inwoners doneren en waar meerwaarde uit kan ontstaan. Producten worden hergebruikt terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en leefbaarheid worden vergroot. Zo werken de samenwerkende partijen aan een schonere en voor iedereen leefbare wereld.

Partners Cirtex: samen aan het werk voor een schonere wereld

Samenwerkende partijen

De keten start met de inzameling van textiel. Bij particulieren, maar ook bedrijven. Oude kleding en overig textiel worden in afgesloten zakken ingezameld. Alle textiel is welkom, maar dient wel zo schoon mogelijk in te worden gediend. Schoon gewassen is niet nodig, droog is wel een voorwaarde voor een goede verdere afhandeling. Afvalverwerker Avri verzamelt en brengt het textiel naar het sorteercentrum in Tiel. Daar zorgen de mensen van Werkzaak Rivierenland ervoor dat het textiel gesorteerd wordt.

Werkzaak Rivierenland begeleidt mensen met een bepaalde achterstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Sorteercentrum Cirtex is een populaire werkplek gebleken waar mensen graag werken. Niet in de laatste plaats vanwege de goede sfeer en begeleiding die op locatie wordt geboden. Er zijn voldoende mogelijkheden om zittend te kunnen werken, wat voor velen een uitkomst biedt.

Elk stuk textiel dat binnenkomt wordt zorgvuldig bekeken. Kleding die nog goed is wordt apart gehouden en vindt zijn weg naar de tweedehands kledingwinkels van 2Switch. Met haar kringloopwinkels levert 2Switch een belangrijke bijdrage aan verlenging van de levenscyclus van heel veel herbruikbare goederen. De kleding is hierin slechts een van de producten die worden aangeboden.

Textiel dat niet geschikt is voor verkoop in de winkels van 2Switch vinden alsnog een goede bestemming. Partners Heigo, CLS-Tex, Htex, i-did en Planq zijn alle partijen die raad weten met het overgebleven textiel. Zij hebben ieder op haar eigen manier innovatieve oplossingen bedacht en ontwikkeld om al het textiel een tweede kans te geven. Het textiel wordt vervezeld en vormt de grondstof voor nieuwe materialen, accessoires, kleding en zelfs (straat)meubilair.

Samen aan het werk voor een schonere wereld.