Oprichting Coöperatie Textiel

GELDERMALSEN – Op 17 november 2022 hebben de algemeen besturen van Avri, Werkzaak en stichting 2Switch de handtekeningen gezet onder het gezamenlijke besluit voor de oprichting van de Coöperatie Circulair Textiel Rivierenland. De in januari 2022 gestarte pilot met als streven het sluiten van de regionale textielketen wordt voortgezet in de vorm van een coöperatie. Het circulair textielcentrum Cirtex draagt op verschillende manieren bij aan duurzaamheid en aan een regio waar iedereen telt en mee kan doen. Zo geven we oud textiel een tweede leven, zorgen we voor het hergebruik van kostbare grondstoffen binnen de regio en geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om mee te doen in de maatschappij met een leuke en nuttige baan.

Namens de partners ondertekenden de voorzitter van het algemeen bestuur van Avri, Pieter Neven, de voorzitter van het algemeen bestuur van Werkzaak, Anita Sørensen en Margreet van Gastel, voorzitter raad van bestuur van 2Switch, het oprichtingsbesluit voor de Coöperatie Circulair Textiel Rivierenland. Hiermee gaat Cirtex over van een pilot in een samenwerkingsverband voor tenminste vier jaar. Het afgelopen jaar is er een netwerk opgebouwd in de regio met circulaire ketenpartners, die als consortium gezamenlijk de keten van textiel willen sluiten en daarvoor een Europese subsidie hebben verworven. Cirtex wil met behulp van de subsidie en dit consortium nog meer textiel inzamelen, een tweede leven geven via de kringloop of verwerken tot grondstoffen. Met dit besluit ligt er een stevig fundament om verdere opschaling mogelijk te maken.

Cirtex bestaat sinds januari 2022 in de vorm van een pilot, die vanuit Regiodeal-middelen is gefinancierd. In het begin werkten er 7 medewerkers. Er zijn inmiddels 14 betaalde banen en 10 ontwikkelplekken gerealiseerd. In januari werd gestart met 1500 kg per week en inmiddels verwerkt het textielsorteercentrum 5000 kg per week met 14 medewerkers. De kwaliteit van het ingezamelde textiel in Rivierenland is goed, zelfs beter dan landelijk.

Cirtex draagt bij aan de bewustwording rondom circulair textiel bij belanghebbenden in de regio (gemeenten, provincie) en onder inwoners via onder meer de samenwerking met Pleintjes van Morgen. Op deze pleintjes staan onder andere bankjes en bakken van gerecycled textiel. Hier laat Cirtex in samenwerking met gemeenten zien wat je van oud textiel kunt maken.