Heigo Greenweek

EU Greenweek

ELST – Op een mooi ingericht veld achter het bedrijfspand van Heigo werd deze week in het kader van de EU Greenweek een bijeenkomst georganiseerd waarin alle samenwerkende partijen binnen project Cirtex zich nader presenteerde. Heigo, Werkzaak Rivierenland, Avri, 2Switch, Planq, HTex, CLS-Tex en I-Did zijn de samenwerking aangegaan om te onderzoeken hoe een van de meest vervuilende industrieën, de textielindustrie, duurzamer kan worden ingericht.

CIRTEX
Onder de noemer Cirtex wordt de mogelijkheid tot het realiseren van een circulaire textielketen verder uitgewerkt, waarin alle participerende partijen een concrete en maatschappelijke rol vervullen. Met de toekenning van de REACT EU subsidie begin 2022 is het nu mogelijk om de circulaire, inclusieve en innovatieve textielketen zoals de samenwerkende partijen ze voor ogen heeft verder te testen.

Het project
Tijdens deze bijeenkomst werd goed inzichtelijk gemaakt waarom zij dit project zijn aangegaan en wie welke rol speelt in de keten. De verschillende Cirtex partners stelde zich voor en Erik van Dijk, senior consultant Waste Management bij Royal Haskoning DHV legde nog eens haarfijn uit wat circulariteit daadwerkelijk is en welke waarde afval vertegenwoordigt.
Het was verhelderend te zien dat de meest duurzame optie in recycling soms tegen je gevoel in kan gaan. En dat een gedegen Life Cycle Analysis afgezet tegen de milieukostenindicator die alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product optelt en tot één enkele (monetaire) score samenvat belangrijke aspecten zijn om de meest effectieve recycling keuzes te kunnen maken. Een actieve rol van de overheid middels subsidies en in een later stadium regelgeving om werkelijke veranderingen te kunnen bewerkstelligen blijkt hierin onontbeerlijk.

Blik vooruit
Binnen project Cirtex worden de mogelijkheden nader onderzocht, waarin elke partner een deel van de keten tot zijn rekening neemt om de keten regionaal sluitend te krijgen. Van de inzameling, sortering, het opnieuw aanbieden van goede kwaliteitskleding naar innovatieve oplossingen voor het hergebruik van het resttextiel als grondstof voor nieuwe materialen en producten.

Modeshow
In de modeshow die met veel plezier werd gelopen door medewerkers van Heigo kwamen de kwalitatief hoogwaardige tweedehands kleding, innovatieve stoffen, de prachtige tassen en robuuste werkkleding goed voor het voetlicht.

Na de presentaties was er alle ruimte om, onder het genot van een overheerlijke lunch, het gesprek met elkaar aan te gaan over dit mooie project. Waarin samenwerking en een gezamenlijke visie op een duurzame toekomst op een heel organische wijze tot elkaar komen.