UPV: Nieuwe regels voor oud textiel

Het is de laatste tijd volop in het nieuws, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel. Zoals ook de NOS vermeldt in een artikel op haar website is de enorme hoeveelheid oud textiel een groot probleem.

Er wordt zoveel textiel geproduceerd, gekocht en afgedankt dat we eigenlijk niet weten wat we er als maatschappij mee moeten. Veel textiel wordt vernietigd of eindigt in verre oorden op stortplaatsen in de natuur. De Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, afgekort UPV, is afgelopen 1 juli ingegaan en gaat dit aanpakken. Waar tot nu toe de gemeente verantwoordelijk was voor de inzameling en verwerking van oud textiel, komt deze verantwoordelijkheid nu bij de producenten te liggen. Deze bedrijven moeten zelf gaan betalen voor de inzameling en verwerking van oud textiel. Het doel: vanaf 2030 moet 75% van al het afgedankte textiel in Nederland worden hergebruikt (als tweedehandskleding) of gerecycled. Het grootste deel van de verkoop van tweedehands textiel moet in eigen land plaatsvinden. Aanvullend moet er meer van ‘vezel tot vezel’ gerecycled gaan worden. In plaats van isolatiemateriaal, moet er vaker nieuwe kleding van oude kleding gemaakt worden.

Dit klinkt allemaal ingewikkeld, maar bij Cirtex zijn wij al langer bezig met het ontwikkelen van zo’n proces. Jaarlijks wordt er in onze regio Rivierenland zo’n 1,8 miljoen kilo textiel ingezameld. Om een compleet circulaire textielketen te kunnen ontwikkelen zijn er verschillende partijen samengekomen om praktische oplossingen te bedenken. Uit deze samenwerking is Cirtex ontstaan, een coöperatie opgericht door Werkzaak, Avri en 2Switch. Elke partij vervult hierin een specifieke rol en heeft een maatschappelijke doelstelling. Zo richten we ons niet alleen op een circulaire textielketen, maar staat inclusie ook centraal. Het grootste gedeelte van de sorteerwerkzaamheden in ons textielcentrum worden uitgevoerd door medewerkers van Werkzaak, die om verschillende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Het afgelopen jaar heeft Cirtex een eerste netwerk opgebouwd met circulaire ketenpartners die gezamenlijk nog meer textiel willen inzamelen, een tweede leven willen geven via de kringloopwinkels of oud textiel willen verwerken tot grondstoffen. Zie infographic hiernaast. Cirtex zet in op continue uitbreiding van haar circulaire netwerk. Onder andere met partijen die zich bezighouden met reparatie en upcycling van tweedehands textiel.

Cirtex werkt ook aan bewustwording onder belanghebbenden en inwoners in de regio. Dit laatste bijvoorbeeld door samenwerking met Pleintjes van Morgen waarbij pleintjes worden ingericht met bankjes en bakken van gerecycled textiel en plastics. Zo wordt zichtbaar wat er allemaal gemaakt kan worden van oud textiel. Dat maakt Cirtex 100% circulair en daarmee geeft zij invulling aan de doelstellingen van de UPV textiel. Om dit te realiseren is het van belang dat oud textiel, schoon, droog en in gesloten zakken gedeponeerd wordt in de Avri containers. Dan zorgen wij bij Cirtex voor een passend tweede leven.

Sluit bovenstaande goed aan bij jou als fashion retailer of producent omdat je ook te maken hebt met de reeds ingevoerde UPV regeling? Cirtex gaat graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken van een meer circulaire textielketen. Samen komen we verder.

Wil je meer informatie over Cirtex of wil je een afspraak maken? Kijk dan even verder op onze website, www.cirtex.nl

Klik hier voor het NOS artikel over de UPV.