Nieuws

Nieuwe regels voor oud textiel 

Het is de laatste tijd volop in het nieuws, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel. Zoals ook de NOS vermeldt in een artikel op haar website is de enorme hoeveelheid oud textiel een groot probleem.

Er wordt zoveel textiel geproduceerd, gekocht en afgedankt dat we eigenlijk niet weten wat we er als maatschappij mee moeten. Veel textiel wordt vernietigd of eindigt in verre oorden op stortplaatsen in de natuur. De Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, afgekort UPV, is afgelopen 1 juli ingegaan en gaat dit aanpakken. Waar tot nu toe de gemeente verantwoordelijk was voor de inzameling en verwerking van oud textiel, komt deze verantwoordelijkheid nu bij de producenten te liggen. Deze bedrijven moeten zelf gaan betalen voor de inzameling en verwerking van oud textiel. Het doel: vanaf 2030 moet 75% van al het afgedankte textiel in Nederland worden hergebruikt (als tweedehandskleding) of gerecycled. Het grootste deel van de verkoop van tweedehands textiel moet in eigen land plaatsvinden. Aanvullend moet er meer van ‘vezel tot vezel’ gerecycled gaan worden. In plaats van isolatiemateriaal, moet er vaker nieuwe kleding van oude kleding gemaakt worden.

Dit klinkt allemaal ingewikkeld, maar bij Cirtex zijn wij al langer bezig met het ontwikkelen van zo’n proces. Jaarlijks wordt er in onze regio Rivierenland zo’n 1,8 miljoen kilo textiel ingezameld. Om een compleet circulaire textielketen te kunnen ontwikkelen zijn er verschillende partijen samengekomen om praktische oplossingen te bedenken. Uit deze samenwerking is Cirtex ontstaan, een coöperatie opgericht door Werkzaak, Avri en 2Switch. Elke partij vervult hierin een specifieke rol en heeft een maatschappelijke doelstelling. Zo richten we ons niet alleen op een circulaire textielketen, maar staat inclusie ook centraal. Het grootste gedeelte van de sorteerwerkzaamheden in ons textielcentrum worden uitgevoerd door medewerkers van Werkzaak, die om verschillende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Het afgelopen jaar heeft Cirtex een eerste netwerk opgebouwd met circulaire ketenpartners die gezamenlijk nog meer textiel willen inzamelen, een tweede leven willen geven via de kringloopwinkels of oud textiel willen verwerken tot grondstoffen. Zie infographic hiernaast. Cirtex zet in op continue uitbreiding van haar circulaire netwerk. Onder andere met partijen die zich bezighouden met reparatie en upcycling van tweedehands textiel.

Cirtex werkt ook aan bewustwording onder belanghebbenden en inwoners in de regio. Dit laatste bijvoorbeeld door samenwerking met Pleintjes van Morgen waarbij pleintjes worden ingericht met bankjes en bakken van gerecycled textiel en plastics. Zo wordt zichtbaar wat er allemaal gemaakt kan worden van oud textiel. Dat maakt Cirtex 100% circulair en daarmee geeft zij invulling aan de doelstellingen van de UPV textiel. Om dit te realiseren is het van belang dat oud textiel, schoon, droog en in gesloten zakken gedeponeerd wordt in de Avri containers. Dan zorgen wij bij Cirtex voor een passend tweede leven.

Sluit bovenstaande goed aan bij jou als fashion retailer of producent omdat je ook te maken hebt met de reeds ingevoerde UPV regeling? Cirtex gaat graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken van een meer circulaire textielketen. Samen komen we verder.

Wil je meer informatie over Cirtex of wil je een afspraak maken? Kijk dan even verder op onze website, www.cirtex.nl

Klik hier voor het NOS artikel over de UPV.

Nieuwe huisvesting Cirtex, circulair textielsorteercentrum Rivierenland

Maandag 20 maart heeft het bestuur van Cirtex haar handtekening gezet onder de huurovereenkomst voor een nieuwe locatie aan de Morsestraat 41 in Tiel. De coöperatie heeft hiermee een geschikt pand gevonden voor definitieve huisvesting van haar circulair textielsorteercentrum.

De nieuwe huisvesting met een oppervlakte van circa 2.000 m2 stelt de coöperatie in staat haar ambities voor de komende jaren te realiseren. De opschaling in ruimte gaat ervoor zorgen dat er plaats geboden kan worden aan 60 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gezamenlijk gaan zij 5.000 kg textiel per dag sorteren. De voorbereidingen voor de uitbreiding van de textielsorteerlijn zijn inmiddels in volle gang en op 1 september zal het nieuwe pand definitief betrokken worden.

Het circulair textielsorteercentrum Cirtex draagt op verschillende manieren bij aan duurzaamheid en aan een regio waar iedereen telt en mee kan doen. Zo geven we oud textiel een tweede leven, zorgen we voor het hergebruik van kostbare grondstoffen binnen de regio en leveren we een bijdrage aan de inclusie op de arbeidsmarkt, zodat iedereen een kans krijgt om mee te doen in de maatschappij met een leuke en nuttige baan.

Bestuur Coöperatie en verhuurders

Bestuur Coöperatie en verhuurders

Locatie Morsestraat 41 Tiel

Locatie Morsestraat 41 Tiel

Cirtex in het nieuws...

Artikel over de circulaire toekomst in Rivierenland op de site van streekomroep SRC. Lees het volledige artikel hier.

Cirtex in Pluk magazine

Mooi artikel over Cirtex in Pluk magazine, een glossy voor de inwoners van het rivierengebied. Lees het volledige artikel hier.

Oprichting coöperatie Cirtex

Op 17 november 2022 hebben de algemeen besturen van Avri, Werkzaak en stichting 2Switch de handtekeningen gezet onder het gezamenlijke besluit voor de oprichting van de Coöperatie Circulair Textiel Rivierenland. De in januari 2022 gestarte pilot met als streven het sluiten van de regionale textielketen wordt voortgezet in de vorm van een coöperatie. Het circulair textielcentrum Cirtex draagt op verschillende manieren bij aan duurzaamheid en aan een regio waar iedereen telt en mee kan doen. Zo geven we oud textiel een tweede leven, zorgen we voor het hergebruik van kostbare grondstoffen binnen de regio en geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om mee te doen in de maatschappij met een leuke en nuttige baan.

 

Namens de partners ondertekenden de voorzitter van het algemeen bestuur van Avri, Pieter Neven, de voorzitter van het algemeen bestuur van Werkzaak, Anita Sørensen en Margreet van Gastel, voorzitter raad van bestuur van 2Switch, het oprichtingsbesluit voor de Coöperatie Circulair Textiel Rivierenland. Hiermee gaat Cirtex over van een pilot in een samenwerkingsverband voor tenminste vier jaar. Het afgelopen jaar is er een netwerk opgebouwd in de regio met circulaire ketenpartners, die als consortium gezamenlijk de keten van textiel willen sluiten en daarvoor een Europese subsidie hebben verworven. Cirtex wil met behulp van de subsidie en dit consortium nog meer textiel inzamelen, een tweede leven geven via de kringloop of verwerken tot grondstoffen. Met dit besluit ligt er een stevig fundament om verdere opschaling mogelijk te maken.

Cirtex bestaat sinds januari 2022 in de vorm van een pilot, die vanuit Regiodeal-middelen is gefinancierd. In het begin werkten er 7 medewerkers. Er zijn inmiddels 14 betaalde banen en 10 ontwikkelplekken gerealiseerd. In januari werd gestart met 1500 kg per week en inmiddels verwerkt het textielsorteercentrum 5000 kg per week met 14 medewerkers. De kwaliteit van het ingezamelde textiel in Rivierenland is goed, zelfs beter dan landelijk.

Cirtex draagt bij aan de bewustwording rondom circulair textiel bij belanghebbenden in de regio (gemeenten, provincie) en onder inwoners via onder meer de samenwerking met Pleintjes van Morgen. Op deze pleintjes staan onder andere bankjes en bakken van gerecycled textiel. Hier laat Cirtex in samenwerking met gemeenten zien wat je van oud textiel kunt maken.

Cirtex, Circulair Textiel Centrum Rivierenland, het initiatief waarin diverse publieke en private partijen samen op weg gaan naar een circulaire textielindustrie, is inmiddels een begrip geworden in de regio. Mede dankzij de financiële impuls van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland werd het de samenwerkende partijen mogelijk gemaakt om in een pilot te verkennen hoe een circulair textielcentrum er in de praktijk uit kan komen te zien. Met de toekenning van de REACT Op Oost subsidie van 1,5 miljoen die Cirtex onlangs mocht ontvangen kan er concreet verder gewerkt worden aan de realisatie van Cirtex.

Op uitnodiging van de participerende partijen hebben de raadsleden, ambtenaren en bestuurders van de 8 betrokken gemeenten onlangs een bezoek gebracht aan proeflocatie Cirtex in Tiel.

Tijdens deze vrije inloopmiddag was het textielcentrum vol in bedrijf, waardoor goed inzichtelijk kon worden gemaakt hoe de sorteerband werkt en wat er met het door Avri binnengebrachte textiel gebeurt. De mensen van Werkzaak Rivierenland die het sorteercentrum bemannen stonden open voor een praatje en vertelden waarom zij hier zo graag werken en welke werkzaamheden zij oppakken.

Heigo, CLS-Tex, Htex, Planq en i-did lieten op hun beurt zien hoe zij het resttextiel, het textiel dat niet van voldoende kwaliteit is om in de winkels van 2Switch terecht te komen, gebruiken om nieuwe grondstoffen te maken.

Het werd een verhelderende middag waarin de circulaire, regionale textielketen zoals Cirtex die voorstaat een gezicht kreeg.

EU Greenweek

Heigo Greenweek

 

Op een mooi ingericht veld achter het bedrijfspand van Heigo werd deze week in het kader van de EU Greenweek een bijeenkomst georganiseerd waarin alle samenwerkende partijen binnen project Cirtex zich nader presenteerde. Heigo, Werkzaak Rivierenland, Avri, 2Switch, Planq, HTex, CLS-Tex en I-Did zijn de samenwerking aangegaan om te onderzoeken hoe een van de meest vervuilende industrieën, de textielindustrie, duurzamer kan worden ingericht.

Onder de noemer Cirtex wordt de mogelijkheid tot het realiseren van een circulaire textielketen verder uitgewerkt, waarin alle participerende partijen een concrete en maatschappelijke rol vervullen. Met de toekenning van de REACT EU subsidie begin 2022 is het nu mogelijk om de circulaire, inclusieve en innovatieve textielketen zoals de samenwerkende partijen ze voor ogen heeft verder te testen.

Tijdens deze bijeenkomst werd goed inzichtelijk gemaakt waarom zij dit project zijn aangegaan en wie welke rol speelt in de keten. De verschillende Cirtex partners stelde zich voor en Erik van Dijk, senior consultant Waste Management bij Royal Haskoning DHV legde nog eens haarfijn uit wat circulariteit daadwerkelijk is en welke waarde afval vertegenwoordigt.

Het was verhelderend te zien dat de meest duurzame optie in recycling soms tegen je gevoel in kan gaan. En dat een gedegen Life Cycle Analysis afgezet tegen de milieukostenindicator die alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product optelt en tot één enkele (monetaire) score samenvat belangrijke aspecten zijn om de meest effectieve recycling keuzes te kunnen maken. Een actieve rol van de overheid middels subsidies en in een later stadium regelgeving om werkelijke veranderingen te kunnen bewerkstelligen blijkt hierin onontbeerlijk.

Binnen project Cirtex worden de mogelijkheden nader onderzocht, waarin elke partner een deel van de keten tot zijn rekening neemt om de keten regionaal sluitend te krijgen. Van de inzameling, sortering, het opnieuw aanbieden van goede kwaliteitskleding naar innovatieve oplossingen voor het hergebruik van het resttextiel als grondstof voor nieuwe materialen en producten.

In de modeshow die met veel plezier werd gelopen door medewerkers van Heigo kwamen de kwalitatief hoogwaardige tweedehands kleding, innovatieve stoffen, de prachtige tassen en robuuste werkkleding goed voor het voetlicht.

Na de presentaties was er alle ruimte om, onder het genot van een overheerlijke lunch, het gesprek met elkaar aan te gaan over dit mooie project. Waarin samenwerking en een gezamenlijke visie op een duurzame toekomst op een heel organische wijze tot elkaar komen.

Afgedankt textiel opnieuw in de winkel: 'Aan veel spullen zit nog een kaartje'

TIEL - Zo'n 1,8 miljoen kilo textiel gooien inwoners van Rivierenland jaarlijks in de textielbak. Je verwacht dat het dan goed terechtkomt. Toch lukt dat lang niet altijd, concludeert afvalinzamelaar Avri. De organisatie is daarom zelf een sorteercentrum begonnen, van waaruit textiel wordt gerecycled.

Cirtex heet het nieuwe centrum op het Tielse bedrijventerrein Kellen. Het doel is tot circulair textiel te komen. De afgelopen maanden is proefgedraaid en nu ligt er een voorstel voor de gemeenteraden in de regio om het project voort te zetten.

Bekijk hier hoe het er in het centrum aan toegaat:

mike cirtex

Mike van der Meulen sorteert kleding.
© Omroep Gelderland